Menu
SERVICEVILKÅR

GENERELL INFORMASJON

 1. GENERELL INFORMASJON

  1. Disse vilkårene spesifiserer reglene for bruken av “Bookingsystemet” for en tredjepart som tilbyr sine tjenester via nettsiden no.lucky2go.com og Call Senteret, inkludert booking og kjøp av: flybilletter, reiseforsikring, hotell tilbud, reisepakker, charter-reiser, togbilletter og andre tilbud tilgjengelige via Bookingsystemet.
  2. Administratoren til bookingen av fly er lucky2go Spółka z o.o., med hovedkontor i Katowice (40-085), på ul. Mickiewicza 29, registrert i Entreprenørregisteret holdt av Katowice-Wschód Tingrett i Katowice, 8. kommersiell divisjon av det nasjonale tingsregisteret under KRS 0000729174, mva.nr.:6342928642, REGON 380073970, aksjekapital 5,000.00 PLN betalt i sin helhet, som er en merverdiavgift betaler, videre referert til som lucky2go.
  3. Bruk av tilbudene i Bookingsystemet og Call Senteret (på telefonnummer tilgjengelige via nettsiden no.lucky2go.com), krever godkjenning av de følgende bestemmelsene begrunnet i disse Vilkårene. Godkjenningen utgjør en intensjonserklæring og skaper med dette juridiske forpliktelser mellom Bruker og lucky2go som tjenesteyter.
  4. Brukeren har rett til å kopiere, reprodusere og lagre innholdet av disse Vilkårene gratis, men uten rettigheten til å distribuere dem kommersielt.
  5. Hver Bruker må overholde disse Vilkårene fra det tidspunktet de påtar seg handlingen til å bruke Bookingsystemet.
  6. Booking og kjøp av spesifikke produkter tilgjengelige i Bookingsystemet er en individuell transaksjon utført av Brukeren hver gang, og underlagt vilkår og betingelser spesifisert av hver tredjepart. Kjøpet av hvert produkt er underlagt tilpassede vilkår og betingelser for hver tjeneste som er tilgjengelig i Bookingsystemet.
  7. På grunn av Flyselskapenes forskjellige vilkår og betingelser, anbefales det å ankomme flyplassen minst 3 timer før flyets avreise for å unngå organisatoriske vanskeligheter med tjenesten.
  8. Det kan være nødvendig å kommunisere på engelsk for å bli kjent med Transportørers tarifforhold, få opplysninger fra et konkret flyselskap eller enhet som leverer tjenester til Brukeren, samt få levert tjenester som omfattes av dette Reglementet.
 2. DEFINISJONER

  1. Bookingsystem – et program som administrerer transaksjonsprosesseringen tilgjengelige via nettsiden no.lucky2go.com og via Call Senteret, slik at Bruker kan:
   1. søke opp innenlands og utenlands flyreiser mellom to valgfrie byer, finne prisen for reisen og kjøpe flybilletter,
   2. finne pris på reiseforsikring og kjøpe den,
   3. søke etter og bestille hotelltjenester i en valgfri by (hjemme og i utlandet), i en valgfri tidsramme,
  2. Bruker – enhver fysisk eller juridisk person eller organisasjonsenhet uten juridisk person som har juridisk kapasitet i henhold til loven, og som benytter seg av Bookingsystemet eller Call Senteret.
  3. Betaler – enhver fysisk eller juridisk person eller organisasjonsenhet uten juridisk person som har juridisk kapasitet i henhold til loven, og som bruker Bookingsystemet eller Call Senteret samt utfører betalingstransaksjoner eller forplikter seg til å utføre dem.
  4. Call Senter – en enhet som er ansvarlig for kontakt med Bruker og Betaler som utgjør en del av tjenestene levert av nettsiden no.lucky2go.com, under betingelser som er i samsvar med disse Vilkårene.
  5. Leverandør – en enhet som leverer tjenester til Brukeren via nettsiden no.lucky2go.com,
  6. Tjenesteyter – en enhet som tilbyr tjenester spesifisert i disse Vilkårene til Bruker via lucky2go, Bookingsystemet eller direkte til Brukeren, avhengig av tjenestens art.
  7. Hotelltjenester – overnattingstjenester til annet enn boligformål som ikke er et uatskillig element i transporteringen av Brukere,
  8. Flyselskap – en enhet med gyldig sertifikat (konsesjon, lisens) som autoriserer virksomheten av lufttransport og tjenester i omfanget spesifisert i disse Vilkårene.
  9. Flybillett – et dokument utstedt via Bookingsystemet eller Call Senteret, som autoriserer bruken av lufttransporttilbudet.
  10. Prisvilkår og betingelser – vilkår og betingelser vedrørende bruken av en gitt flybillett, inkludert, men ikke begrenset til: vilkår for avbestilling av flybilletten, størrelse på bagasjen.
  11. E-postadresse/e-mail – en aktiv, korrekt elektronisk postadresse oppgitt av Brukeren.
  12. Personlig spørreskjema – et skjema brukt av Bruker til å sende inn sin personlige informasjon for å kunne tillate vedkommende å benytte seg av tilbudene til lucky2go, overført og bearbeidet i samsvar med personvernpolitikken og tilbudt via nettsiden no.lucky2go.com.
  13. Lavprislinjer – spesifikke flyselskaper underlagt riktig definerte forskrifter i henhold til XII.
  14. Serviceavgift – en ikke refunderbar avgift samlet inn av lucky2go eller en Tjenesteyter som en del av tilbudet tilbudt Brukeren, avhengig av tjenestens art i omfanget av disse Vilkårene.
  15. Betalingsinstrument – en tilpasset enhet eller et sett med prosedyrer avtalt mellom Bruker og Tjenesteyter og brukt av Bruker eller Betaler til å sende inn en ordre som utløser en betalingstransaksjon
  16. Betalingskort – et betalingsinstrument som muliggjør innsendingen av en depositumsordre, overføring av penger og uttak av kontanter ved bruk av en spesialisert enhet.
 3. BRUKERENS ANSVAR FOR BRUK AV BOOKINGSYSTEMET

  1. Brukeren bekrefter at de har full kapasitet til å utføre juridiske handlinger og til å inngå juridisk bindende forpliktelser.
  2. Brukeren forsikrer om at vedkommende skal bruke Bookingsystemet til å søke etter bestillinger av flybilletter, kjøpe flybilletter og bestille samt kjøpe andre tjenester oppført i disse Vilkårene, i tillegg til andre tjenester tilgjengelige i Bookingsystemet, utelukkende i samsvar med eksisterende lover.
  3. Brukeren skal søke etter tjenester for å kunne legge inn bestillinger ved å bruke sitt eget etternavn, og skal utføre betalinger for å bestille flybilletter og/eller andre tjenester ved å bruke sitt eget betalingskort. Ethvert søk etter tjenester hvor noen bestiller ved å bruke noen andres eller falske etternavn, og at noen betaler for bestillingen av en flybillett og/eller andre tjenester ved å bruke noen andres eller falske betalingskort, vil umiddelbart bli rapportert til relevante rettshåndhevelsesmyndigheter.
  4. Brukeren er forpliktet til å ha relevante og gyldige dokumenter som muliggjør levering av tjenester kjøpt via Bookingsystemet eller Call Senteret, eller for opphold i landet der disse tjenestene skal leveres, spesielt et gyldig ID-kort, et gyldig pass, nødvendige visa og andre dokumenter som kan kreves avhengig av omfanget av de tilbudte tjenestene, samt bli kjent med opplysninger knyttet til visum- og språkvilkår som er tilgjengelige på nettsiden no.lucky2go.com.
  5. Brukeren er forpliktet til å verifisere all nødvendig informasjon oppgitt i Bookingsystemet eller Call Senteret, som blant annet inkludert sanitær informasjon, terroristtrusler og helsekrav til levering av tjenestene.
  6. lucky2go står ikke som ansvarlig dersom Bruker ikke har de rette dokumentene spesifiserte ovenfor, inkludert et innreise- eller transittvisum som er nødvendig i det landet hvor tjenestene ytes, eller i det landet Brukeren utfører en transaksjon i, samt for manglende oppfyllelse av forpliktelsene beskrevet i punkt 5 ovenfor. Enhver informasjon om dette kan Brukeren få tak i via Bookingsystemet eller Call Senteret, via no.lucky2go.com og nettsiden til det polske utenriksdepartementet.
  7. Under prosessen av å bestille tjenester, er Brukeren forpliktet til å angi opplysninger som er sanne og aktuelle fra tidspunktet for bestillingsprosessen. lucky2go er ikke ansvarlig for unøyaktigheten av opplysninger som er angitt av Brukeren i prosessen av tjenestebestilling.
 4. ANSVARSBEGRENSNING

  1. lucky2go informerer om at når søkeresultatet vises, kan det dukke opp i Systemet eller i et annen billett og tjenesteytende reservasjon- og søkesystem, andre tilbud med en lignende tjeneste levert av en tredjepart, noe annerledes enn den som tidligere ble vist. Med mindre det mottatte søkeresultat ikke umiddelbart er bekreftet gjennom booking og betaling for reservasjonen via Bookingsystemet, vil Kunden fratas retten til å kunne legge frem et eventuelt krav mot en mellompart, som vedkommende har inngått en kontrakt med om kjøp av billetter, eller for andre bestilte tjenester tilbudt av enheter gjennom Bookingsystemet, eller andre billett- og tjenesteytende reservasjon og søkesystemer.

VERN AV PERSONOPPLYSNINGER

 1. VERN AV PERSONOPPLYSNINGER

  Enhver sak knyttet til vern av personopplysninger tilhørende Bruker, Betaler eller andre personer som bruker nettsiden no.lucky2go.com har blitt lagt frem i Personvernreglene tilgjengelige på: https://no.lucky2go.com/personvern

 2. UTSTEDELSE OG LEVERING AV FAKTURA

  1. For tjenester kjøpt via nettsiden no.lucky2go.com eller via Call Senteret, skal Leverandøren eller Tjenesteyteren utstede en elektronisk faktura basert på opplysninger mottatt fra Brukeren, forutsatt at Brukeren uttrykker et ønske om å motta fakturaen under bestillingsprosessen. Ved å foreta et kjøp og akseptere disse Vilkårene, samtykker Brukeren til å motta elektroniske fakturaer.
  2. Elektronisk faktura for tjenestene sendes til e-postadressen oppgitt i det personlige spørreskjemaet i Bookingsystemet eller i kjøpsprosessen som foregikk ved bruk av Call Senteret.
  3. Detaljendringer på lucky2go sine elektroniske fakturaer indikert av Brukeren i det personlige spørreskjemaet, vil utføres under de vilkår som er angitt i gjeldende lover og innenfor omfanget av disse lovene.
  4. Tjenesteytere og Leverandører kan indikere spesifikke vilkår for utstedelse av en faktura, uansett vilkår tilbudt av lucky2go.

BETALINGSFORMER OG METODER

 1. BETALINGSFORMER OG METODER

  1. Brukeren, dersom dette alternativet er tilgjengelig i lucky2go-bestillingssystemet, kan velge følgende betalingsmetoder som en del av tjenester på nettsiden no.lucky2go.com eller Telefon kundeservice:
   1. betalingstransaksjoner ved bruk av et betalingskort eller et liknende betalingsinstrument,
   2. nettbankoverføringer,
   3. overføring av midler fra en betalingskonto,
   4. betalinger ved bruk av en lokal betalingsinstitusjon som tilbyr sine tjenester via Bookingsystemet og som er i henhold til de vilkår som er fastsatt av denne betalingsinstitusjonen,
   5. andre spesielle midler for et gitt land hvor transaksjonene i Bookingsystemet er utført, detaljert i reservasjonen av en gitt tjeneste.
  2. Brukerne velger den foretrukkede betalingsmetoden i det personlige spørreskjemaet i Bookingsystemet, eller gjennom en deklarasjon sendt inn via Call Senteret, ved å huske på at:
   1. overføringen av midler bør gjøres til en lucky2go bankkonto oppgitt i e-posten som bekrefter bestillingen av de utvalgte tjenestene,
   2. overføringer og betalingsordre må inneholde informasjon som spesifiserer for- og etternavnet til Brukeren oppgitt i Bookingsystemet for hver gang, i tillegg til identifikasjonsnummeret spesifisert av lucky2go for en gitt tjeneste, f.eks. bestillingsnummeret.
   Følgende alternativer er tilgjengelige for flybilletter:
   1. betaling ved overføring av pengemidler fra en betalingskonto er bare mulig når du bestiller flybilletter via nettstedet no.lucky2go.com på forhånd, minst 2 virkedager før avreise, og hvis lucky2go tilbyr denne betalingsmåten. Ved valg av overføring av pengemidler fra konto som betalingsmåte, er Brukeren forpliktet til å foreta en overføring umiddelbart etter å ha foretatt reservasjon for beløpet som man må betale til lucky2go for den bestilte flybilletten. I tilfelle forsinkelser i mottak av midler til lucky2gos bankkonto, kan bestillingsvilkår endres av flyselskapet.
   2. flybilletter som betales for ved bruk av overføring av midler fra en betalingskonto eller via en nettbankoverføring, blir utsted av lucky2go på datoen for når betalingen for flybilletten har blitt kreditert i Brukerens bankkonto, og dersom krediteringen skjer før klokka 20:00. Arbeidsfrie dager er et unntak og har blitt definert på nettsiden til Bookingsystemet; i slike tilfeller vil transaksjonen bli utført neste arbeidsdag i samsvar med de vilkår som er spesifiserte av de forskjellige flyselskapene.
   3. betalinger for Lavpris-flybilletter kjøpt på nettet utføres ved bruk av et betalingskort eller et liknende betalingsinstrument, eller ved overføring av midler fra Brukerens betalingskonto, dersom en slik tjeneste er bestilt i reservasjonsskjemaet eller via Call Senteret.
   For hotelltjenester:
   1. blir betalingen for hotelltjenesten utført direkte til Leverandøren og før Brukerens ankomst til fasiliteten, hvorav Bruker er fullstendig ansvarlig for å utføre betalingen riktig.
   2. blir betalingen for en hotelltjeneste utført via Tjenesteyteren og før Brukerens ankomst til fasiliteten, hvorav betalingsmetodene spesifiserte ovenfor i punkt 1 er akseptable.

  3. Betaling ved bruk av betalingskort eller liknende betalingsinstrumenter er en trygg transaksjon som utføres på følgende måte:
   1. Brukeren av Bookingsystemet utfører et kjøp ved å bruke et VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express betalingskort eller et annet betalingsinstrument som lucky2go har avtalt at Brukeren kan benytte seg av, og som er spesifisert i Bookingsystemet eller under de Vilkår som ble avtalt via Call Senteret.
   2. valg av betalingskort som betalingsform innebærer at Brukeren er forpliktet til å fylle ut feltene som definerer informasjonen på deres betalingskort i det personlige spørreskjemaet i Bookingsystemet.
   3. Etter at reservasjonen er utført vil betalingskortet automatisk autoriseres av lucky2go via Bookingsystemet i et bestill på telefon system og belastet med prisen på den innkjøpte tjenesten.
   4. der tjenestene dekker reservasjonen av og betaling for flybillettene, blir betalingskortet trukket i to omganger: nettobeløpet på flybilletten pluss flyplassavgifter belastes av flyselskapet, mens beløpet for tjenesteavgiften belastes av Tjenesteyteren. Belastningen av forfalt beløp kan også utføres i én transaksjon.
   5. når det gjelder tjenester og betaling for hotelltjenester, så vil systemet etter at kortet er belastet og krediteringen av betalingen er utført, sende en kvittering som bekrefter kjøpet av hotelltjenesten til Brukerens e-postadresse. Denne er et bevis på at hotelltjenesten har blitt kjøpt, og den er nødvendig for bruk videre bruk av tjenesten.
  4. Antall betalinger for tjenester utført via lucky2go som er baserte på reservasjoner gjort av Bruker via Bookingsystemet eller under de vilkår som er avtalt via Call Senteret, vil vises i den valutaen som er definert av Brukeren, hvor prisen på flybilletter og hotelltjenester også er inkludert.

FLYBILLETTER

 1. FLYBILLETTER

  1. For flybilletter som er godkjente av IATA (International Air Transport Association) fungerer lucky2go som en agent for flyselskapene som selger disse, men også for andre enheter som tilbyr tjenestene sine via Bookingsystemet. Dette gjør lucky2go ved å tilgjengelig gjøre flyselskapenes tilbud for Brukerne. lucky2go fungerer som en nettsideadministrator som gjør tjenester utført av Tjenesteytere tilgjengelig. Enhetene som tilbyr Brukeren transporttjenester og som har bærende ansvar for manglende ytelse eller ukorrekt ytelse av flyreisen, er spesifiserte flyselskap godkjent av IATA på vegne av og for hvordan Tjenesteyteren opererer, og hvis navn er angitt i bestillingsprosessen og på billetten som leveres til Brukeren.
  2. Ved Lavprislinjer opererer Tjenesteyteren som en mellompart som utfører faktiske handlinger i disse flyselskapene som består av gjennomføringen av transaksjoner og levering av billetter bestilt fra disse linjene strengt i henhold til Brukerens instruksjoner og på vegne av vedkommende, kommunisert via Bookingsystemet eller Call Senteret. Serviceytelse og behandling av reklamasjoner er underlagt Flyselskapenes generelle vilkår, noe som er angitt i løpet av selve bestillingsprosessen.
  3. Ved charter-reiser organisert av en turoperatør, fungerer lucky2go som en agent som utgir informasjon om vilkårene til enheten som opererer flygningen. Operatøren er ansvarlig for ikke-ytelse eller manglende ytelse av charter-reisen.
  4. Partene i transportavtalen er Tjenesteyteren, som spesifikt er angitt og definert i tilbudet og som tilbyr lufttransporttjenester som en del av avtalen, og Brukeren. Avtalene referert til ovenfor og inngått via nettsiden no.lucky2go.com utføres basert på de generelle vilkårene i avtalene med spesifikke Tjenesteytere som inngår avtalene med Bruker.
  5. Brukeren søker etter en bestilling ved å velge et av flyforbindelsene foreslått av Bookingsystemet, og ved å fylle ut et personlig spørreskjema med nødvendige informasjon, som videre blir bearbeidet i samsvar med V. i disse Vilkårene.
  6. Bekreftelse av søk og endring av pris:
   1. Brukeren mottar en bekreftelse på bestillingen som inkluderer bestillingsnummeret, informasjon om den utvalgte flyforbindelsen, den totale prisen og betalingsformen, til den e-postadressen som er oppgitt av Brukeren. Prisen for en Flybillett inkluderer: Flyselskapets nettopris, flyplassavgifter, skatter, en ikke-refunderbar serviceavgift for utstedelse av billetten, tilleggsgebyrer og andre eventuelle kostnader for andre tjenester som er en integrert del av transporten spesifisert i oppsummeringen av transaksjoner i Bookingsystemet.
   2. Gitt den foreløpige karakteren til bestillingen, er prisen på billetten ikke garantert inntil Tjenesteyteren har mottatt betalingen.
   3. Brukeren er forpliktet til å sjekke at bestillingsdetaljene som befinner seg på e-postbekreftelsen, samt at betalingsfristen på bestillingen av flybilletten som er til den prisen som var indikert under søket i Bookingsystemet er riktige.
  7. Kjøp av flybillett:
   1. Før man kan kjøpe Flybilletten forpliktes Brukeren til å lese og akseptere disse Vilkårene, i tillegg til å lese bestillingsvilkår og bestemmelser, samt prisvilkår og bestemmelser knyttet til flyforbindelsen valgt ut av Brukeren, og som er tilgjengelige i Bookingsystemet. Tjenesteyteren vil pålegge Brukeren et ikke-refunderbart gebyr for alle transaksjoner knyttet til utstedelse av fakturaen med det beløp som var angitt i bestillingsprosessen.
   2. Brukeren bestiller flybilletten i Bookingsystemet eller via Call Senteret, basert på tilgjengelighet, pris og mulighet til å levere tjenesten spesifisert i Bookingsystemet eller oppnådd ved bruk av Call Senteret på tidspunktet for bestillingen.
   3. Etter at Tjenesteyter har mottatt bestillingsordren, reserverer de seg retten til å ta kontakt med Brukeren for å kunne verifisere Brukerens informasjon, og for å bekrefte vilkårene for bestillingen. Dersom det er umulig for Tjenesteyteren å få kontakt med Brukeren blir bestillingen lagt inn i henhold til de vilkårene som Brukeren la inn bestillingen under. Tjenesteyteren utfører bestillingen, forutsatt at Brukeren i det minste har betalt summen av billettprisen, summen av gebyrer for tilleggstjenester spesifiserte av Brukeren i Bookingsystemet, og summen av servicegebyrer.
   4. Tilleggstjenester spesifiserte av Brukeren og som bør utføres som en del av bestillingen (f.eks. et spesialmåltid, bonuspoeng, reise med dyr, overvekt, spesial kabinbagasje, barn som reiser alene, ekstra omsorg for passasjeren, støtte for funksjonshemmede, barneseng og andre) bør bestilles gjennom Call Senteret eller ved å sende inn en e-post til e-postadressen oppgitt av lucky2go. Dette for å bekrefte deres tilgjengelighet.
   5. Tjenesteyteren reserverer seg rettigheten til å utstede en billett dersom prisen valgt av Brukeren ikke overholder sin hensikt i henhold til salgsbetingelser til et gitt tilbud, eller dersom det er andre begrunnede begrensninger i avtalene mellom Flyselskapene, over hvilke Brukeren ikke har kontroll over.
  8. Betalingsformen for flybillettkjøpet utføres i henhold til betingelsene i VII. i disse Vilkårene.
  9. Brukerens flybillett er utstedt av Tjenesteyter i elektronisk form.
  10. Brukerens flybillett som er utstedt av Tjenesteyter skal sendes til e-postadressen oppgitt i det personlige spørreskjemaet i Bookingsystemet, eller i løpet av kjøpsprosessen ved bruk av Call Senteret.
  11. Kansellering av bookingen utført av Flyselskapet:
   1. lucky2go er ikke ansvarlig for endringer i Brukerens bestillinger eller kanseleringer av disse som er kansellert av flyselskapene selv.
   2. Ved kanselleringer eller endringer, inkludert flyforsinkelser hvor det er Flyselskapet sin feil, må Brukeren henvende alle slikt relaterte reklamasjoner direkte til Flyselskapet det gjelder. Flyselskapets ansvar er anerkjent i vilkårene i Warszawa-konvensjonen og Montreal-konvensjonen.
  12. Avbestilling av flybillett:
   1. Betaleren har rett til å avbestille flybilletten som er kjøpt på nettsiden no.lucky2go.com dersom prisvilkår og betingelser fastsatt direkte av Flyselskapet tillater dette. Avbestilling av flybilletten kan ende med et ekstra straffegebyr i et beløp som er spesifisert av Flyselskapet og uavhengig fastsatt av lucky2go.
   2. Hvis tariffens vilkår inkluderer muligheten til å avbestille Flybilletten, kan Betaleren kontakte Call Senteret på telefon for å gjennomføre billettrefusjon eller selv søke om refusjon hos Transportøren.
   3. Avhengig av betalingsmetoden som ble brukt, vil summen for den avbestilte billetten som Betaler har krav på å få utbetalt av Flyselskapet, overføres direkte til Betalerens bankkonto eller deres betalingskortkonto innen 7 dager fra den datoen Tjenesteyteren mottar det skyldige beløpet.
   4. Refusjonsdatoen er forstått som den datoen da pengene er debitert fra Tjenesteyterens bankkonto.
  13. Endringer/modifikasjoner av bookingen, tilleggstjenester,
   1. Brukeren endrer bestillingen direkte hos Transportøren, ved å kontakte Call Senteret eller via kontaktskjemaet på nettsiden no.lucky2go.com. Hvis avreisedatoen er mindre enn 48 timer unna, er endring av bestillingen mulig via Call Senteret eller direkte hos Transportøren.
   2. Hvis datoen for avreise er mindre enn 48 timer unna, vil modifikasjon av bookingen kun være mulig via Call Senteret.
   3. Kostnadene for endring av flybilletten er avhengig av Flyselskapet gebyrer og muligheter til å gjøre endringer. Den totale prisen for endring av bookingen av flybillettene inkluderer:
    1. en standard kostnad for endring eller tilleggstjeneste (som kompromisserer et gebyr for billettmodifikasjon i henhold til forskriftene i gebyrtabellen til det gitte flyselskapet, i tillegg til et ikke-refunderbart servicegebyr for endring av ordren eller ved bestilling av en tilleggstjeneste),
    2. prisdifferansen (kostnadsdifferansen mellom den opprinnelige prisen på billetten og dens pris på det tidspunktet endringen skjer),
    3. differansen i skatter og flyplassavgifter (en potensiell kostnadsdifferanse mellom de opprinnelige skatte- og avgiftsverdiene, og deres verdi på det tidspunktet endringen skjer).
   4. Bookingen i Bookingsystemet er modifisert av Tjenesteyteren i henhold til de spesifiserte betingelsene i Tabellen av servicegebyrer for endring av tilleggstjenester i en allerede kjøpt billett:
    Tabell av servicegebyrer for endring av tilleggstjenester i en allerede kjøpt billett(in NOK):
    Endring Service-gebyr (SG) per person
    Billettendringer (inkludert: endring av reisedato og rute, passasjerens etternavn) 453
    Kansellasjon eller avbestilling av flybillett 453
    Legge til tilleggs- eller spesialbagasje 185
    Bestilling av assisterende tjeneste for mindreårige som reiser alene 185
    Bestilling av setevalg på flyet 185
    Bestilling av et spesialmåltid 185
    Transport av kjæledyr 185
    Priority boarding 185
    Tilleggstjenester som tilbys av flyselskapet 185
    Online innsjekking/assistanse ved innsjekking 185
   5. Brukeren kan betale for endringene av flybillettbookingen ved å følge det som er spesifisert i VII. i disse Vilkårene. Betalingen som utføres med et betalingskort gjennomføres via Call Senteret. Dersom betalingen skjer gjennom overføring av midler fra en betalingskonto, vil Brukeren motta en e-postbekreftelse på endringene, som spesifiserer: detaljer i bestillingen (bestillingsnummer, passasjerens detaljer, detaljer om reiseforbindelsen og informasjon om tilleggstjenester og priser på flybilletter), informasjon om hvordan betalingen ble utført og summen på endringene som ble utført.
   6. Noen av kampanjeprisene som er tilgjengelige i Bookingsystemet har svært spesifikke betingelser til bookingen og utstedelsen av flybilletter. Dette gjelder spesielt de pristilbudene der man bør bestille og betale minst tre, sju eller fjorten dager i forvegen. Dersom man ikke klarer å oppfylle betingelsen, kan dette ende med prisendring på flybilletten. lucky2go forbeholder seg retten til å kansellere Brukerens bestilling, utført tre, sju eller fjorten dager før avreise, dersom Brukeren overstiger kjøpsgrensen som er definert av Flyselskapet i deres prisvilkår og betingelser. Et flyselskap kan be om å utstede en billett tidligere. Dersom dette er tilfelle vil Brukeren motta den nødvendige informasjonen om betalingsfristen til aktuell e-postadresse.
  14. Under flybillettbestillingsprosessen kan Brukeren bli informert om at ved å velge en bestemt Flybillett, vil de være forpliktet til å overvåke eventuelle endringer vedrørende flydatoen direkte hos Transportøren. Dette betyr at lucky2go ikke vil informere Brukeren om eventuelle endringer, og dermed må Brukeren selv overvåke endringene og reagere på dem deretter. Hvis Transportøren ikke gir Brukeren relevant informasjon om reservasjonen, noe som gjør det umulig å levere tjenesten, bør Brukeren straks kontakte lucky2go for å fastslå statusen og muligheten for å foreta nødvendige endringer i reservasjonen.
 2. lucky links (+2go Shield) TJENESTE

  1. Generelle bestemmelser
   1. En flytur som er markert som «lucky links» og er tilgjengelig for brukere i reservasjonssystemet inkluderer minst to flyforbindelser med eller uten omstigninger, fra en eller flere transportører som det er utstedt separate billetter for. I denne situasjonen blir hver del av ruten med en egen billett behandlet som en egen tjeneste som ikke er relatert til andre i organiseringen av hele turen, uansett om det blir gitt ut separate billetter fra en eller flere transportører («lucky links»). Kombinasjonen av flyreiser funnet ved bruk av reservasjonssystemet som en del av lucky links-tjenesten vil bli referert til som «Reise».
   2. Kjøp av lucky links-billetter er kjøp av flere enn én flybillett som dekker flere flyvninger med omstigning eller omstigninger med separate flybilletter fra en eller flere transportører som en del av en transaksjonsprosess i reservasjonssystemet. Summen av kjøpte billetter for en gitt reise utgjør ikke en flybillett som dekker individuelle flyvninger innenfor Reisen.
   3. Siden lucky links-tjenesten leveres på grunnlag av separate flybilletter fra én eller flere transportører som en del av en enkelt Reise, er brukeren forpliktet til å bekrefte reglene for bagasje som gjelder under hele reisen, på hver av dens seksjoner, samt forpliktet til å bekrefte hvilke dokumenter som er nødvendig å utføre tjenesten, inkludert et innreise- eller transittvisum, nødvendig i det landet der lucky links-tjenesten leveres eller hvor Brukeren har en omstigning.
   4. Om Brukeren kjøper separate billetter for hver flytur under lucky links med korte perioder mellom individuelle flyforbindelser (avhengig av søkeparametere angitt av Brukeren og tilgjengeligheten av flyreiser i reservasjonssystemet), kan han risikere å ikke kunne bruke en eller flere flyreiser som et resultat av kansellering, forsinkelse eller endring av flytiden.
   5. Tilgjengeligheten av lucky links avhenger av tilgjengeligheten av billetter for flyforbindelser hos individuelle transportører og av kriteriene definert av Brukeren i reservasjonssystemet.
   6. Om informasjon om lucky links-tilbudet vises ved siden av søkeresultatene, etter å ha kjøpt billetter som en del av denne Reisen, vil alle reisende uten ekstra kostnader blucky2gottes av lucky2go («2go Shield»), som betyr at etter å ha kjøpt billetter for denne Reisen, vil brukeren motta hjelp fra lucky2go på vilkårene nedenfor:
  2. Grunnleggende om bruk av 2go Shield
   1. Brukeren kan bruke 2go Shield hvis en av forbindelsene innen Reisen blir kansellert, forsinket eller endret, noe som vil føre til at Brukeren ikke kan nå den planlagte omstigningen under Reisen eller kan ikke nå destinasjonen.
   2. Når Brukeren mottar informasjon om kansellering, forsinkelse eller endring på minst en av lucky links-forbindelsene, noe som gjør Reisen umulig, må Brukeren informere lucky2go om at det er umulig å bruke den neste forbindelsen som en del av Reisen, og om årsakene, på følgende betingelser:
    1. når Brukeren får informasjon om kansellering, forsinkelse eller endring av tider på minst en av lucky links-tilkoblingene, noe som gjør Reisen umulig, tidligere enn 48 timer før planlagt start, kan han bruke 2go Shield bare om han øyeblikkelig (senest innen 12 timer etter at Brukeren får informasjonen), informerer lucky2go via telefon eller den oppgitte e-postadressen.
    2. når Brukeren får informasjon om kansellering, forsinkelse eller endring av tider på minst en av lucky links-forbindelsene, noe som resulterer i manglende evne til å reise, senere enn 48 timer før planlagt start, kan han bruke 2go Shield bare i tilfelle han øyeblikkelig (senest enn innen 1 time etter at Brukeren får informasjonen), informerer lucky2go via telefon eller den oppgitte e-postadressen.
   3. Unnlatelse av å informere lucky2go innen ovennevnte frister vil føre til at Reisen ikke vil være dekket av 2go Shield.
   4. Brukernes meldinger blir akseptert 24 timer i døgnet, 7 dager i uken bare på det dedikerte telefonnummeret +48 32 728 30 16, angitt i fanen «lucky links» på lucky2go-nettstedet og via e-post: luckylinks@lucky2go.com. Brukerstøtte er tilgjengelig på engelsk og polsk.
   5. Brukeren har rett til 2go Shield bare hvis han utøver den aktsomhet som kan forventes for å nå hver forbindelse som er en del av Reisen, selv om det har skjedd en kansellering, forsinkelse eller endring i tidene på minst en av lucky links-forbindelsene, noe som gjør Reisen umulig, og hvis han ikke gjorde noen endringer i dokumenter som er nødvendige for gjennomføringen av Reisen uten å informere lucky2go.
   6. Som en del av 2go Shield forbeholder autoriserte parter seg retten til å bekrefte ankomst- og avgangstider for fly og den tilgjengelige tiden for omstigninger mellom tilkoblinger basert på systemene som brukes av lucky2go, samt på grunnlag av data som finnes i GDS reservasjonssystem eller på www.flightstats.com nettstedet.
  3. Omfanget av assistanse Brukeren får under 2go Shield:
   1. Etter å ha mottatt informasjon fra Brukeren som har rett til å bruke 2go Shield om kansellering, forsinkelse eller endring av tider på minst en av lucky links-forbindelsene som gjør Reisen umulig eller om lucky2go varsler Brukeren personlig om en slik hendelse, vil Brukeren bli informert om alle tilgjengelige alternative reiser slik at han kan nå målet (heretter «Alternativ reise»)
   2. Hvis passasjeren mister forbindelsen på grunn av kansellering, forsinkelse eller endring av tider på minst en av lucky links-forbindelsene som gjør Reisen umulig, har brukeren rett til å velge:
    1. En Alternativ reise presentert som en del av 2go Shield-blucky2gottelsen bare forutsatt at kostnadene for den Alternative reisen presentert av lucky2go ikke overstiger de rimelige kostnadene ved kjøpte billetter for tapte forbindelser som en del av Reisen («grense»). Avvisning av den Alternative reisen av brukeren resulterer i tap av retten til 2go Shield
    2. om den Alternative reisen er umulig på grunn av en uforholdsmessig prisforskjell mellom den mulige Alternative reisen og den opprinnelige prisen for ubrukte flyvninger innenfor grensen, kan hver Bruker bli tilbudt en individuell avtale som spesifiserer det proporsjonale bidraget fra lucky2go til kostnader på det transportmiddelet som gjør Reisen mulig.
    3. hvis lucky2go ikke vil kunne tilby en Alternativ reise opp til grensen, vil brukeren ha rett til refusjon for alle ubrukte deler av Reisen, i stedet for å dekke kostnadene for den Alternative reisen. Refusjon av lucky links-kostnaden avhenger av at Brukeren har lagt fram bevis som bekrefter at kansellering, forsinkelse eller endring av tider på minst en av lucky links-forbindelsene hindret Reisen.
   3. Hvis reiseavbruddet forårsaket av kansellering, forsinkelse eller endring av tider på minst en av lucky links-forbindelsene er lengre enn 8 timer, er lengre enn den opprinnelig planlagte reisetiden og faller delvis eller fullstendig om natten (22:00-06:00 lokal tid der Reisepausen skjedde), og Brukeren har brukt en Alternativ reise, har han rett til:
    1. en overnatting på et hotell bestilt via lucky2go eller, hvis det ikke er mulig å tilby overnatting via lucky2go, refusjon av romkostnadene opptil 100 EUR per person på grunnlag av innsendte dokumenter som bekrefter betalingen til hotellet
    2. refusjon av transportkostnader (1 taxi - 4 personer) på ruten til/fra hotellet/flyplassen på opptil 50 EUR basert på de innsendte dokumentene som bekrefter betaling og gjennomføring av transporttjenesten
    3. refusjon av måltid opptil 25 EUR per 1 (en) person basert på dokumentene som bekrefter betaling for måltidet.
   4. I unntakstilfeller, hvis Brukeren ikke vil kunne kontakte lucky2go angående kanselleringen, forsinkelse eller endring av tider på minst en av lucky links-forbindelsene, har brukeren rett til å kjøpe billetter for Reisen selv, mens lucky2go på bakgrunn av bevis levert av brukeren som bekrefter umuligheten til å kontakte lucky2go og et dokument som bekrefter billettkjøpet, vil tilbakebetale verdien av disse billettene opptil to ganger den opprinnelige prisen for ubrukte Reisefly. Muligheten til å kontakte oss i forhold til disse unntakstilfellene vil bli undersøkt av lucky2go fra sak til sak, på grunnlag av all tilgjengelig informasjon og data om Reiser, og lucky2go vil bestemme refusjonen.
   5. Refusjoner gjort i henhold til avsnitt 4 ovenfor vil bli gjort ved bruk av den samme betalingsmetoden som ble brukt for å fullføre Reisen innen maksimalt 30 dager etter levering av dokumenter som bekrefter at det var umulig å ta kontakt med lucky2go.
   6. Eventuelle refusjoner av kostnader påløpt og dokumentert av brukeren vil bli gjort i samsvar med den betalingsmetoden som ble valgt ved bestilling. Ved refusjoner av kostnader direkte fra flyselskapene til Brukerens betalingskort som er angitt i reservasjonssystemet, vil refusjonsverdien som er bestemt under 2go Shield bli redusert med alle beløp som returneres direkte til Brukeren av flyselskapene opptil lucky links-verdien.
   7. 2go Shield dekker ikke andre kostnader som kan oppstå som følge av forsinkelse, kansellering eller endring av tider på minst en av lucky links-forbindelsene, spesielt transportkostnader og måltider andre enn beskrevet ovenfor.
   8. For å bruke 2go Shield, kan Brukeren bli forpliktet til å utføre visse handlinger indikert av en lucky2go-konsulent, for eksempel å snakke med en bestemt person på flyplassen for å fullføre formalitetene knyttet til utskifting av den ubrukte billetten og fortsettelsen av Reisen. Unnlatelse av å utføre disse handlingene forhindrer Brukeren fra å bruke 2go Shield-blucky2gottelse.
   9. 2go Shield dekker ikke flyforbindelser levert under én flybillett. Luftfartsselskapene som leverer disse lufttjenestene er helt ansvarlige for alle mulige problemer forbundet med dem. I slike tilfeller er brukeren forpliktet til å kontakte den valgte transportøren eller flyselskapet som betjener den gitte reisen direkte. Det må huskes at tariffbetingelsene for hver av transportørene kan inneholde forskjellige bestemmelser og betingelser for implementering av Reisen, derfor er brukeren alltid pålagt å lese dem. lucky2go er ikke ansvarlig for ulemper Brukeren kan medføre i forbindelse med manglende overholdelse av transportørens tariffbetingelser.
   10. I tilfelle en Alternativ reise eller andre fordeler spesifisert i denne forskriften (min. transport, måltider) ble levert av flyselskapet eller flyplassen, eller flyselskapet eller flyplassen var forpliktet til å tilby dem til brukeren, gjelder 2go Shield ikke.
   11. Eventuelt tap av bagasje som oppstår av årsaker utenfor lucky2go-kontrollen gjør ikke Reisen umulig og autoriserer ikke bruk av 2go Shield.
   12. Kjøp/endring av billetten av Brukeren som en del av reisen dekket av 2go Shield, med unntak av bestemmelsene i punkt II. 4. forhindrer brukeren fra å bruke 2go Shield.
   13. 2go Shield gjelder ikke hvis kanselleringen, forsinkelsen eller endringen av tidene på minst en av lucky links-forbindelsene var et resultat av en streik av ansatte eller tjenester som betjener luftforbindelser, flyselskapets konkurs, force majeure, en hendelse som er et resultat av hendelser direkte relatert til lokal og internasjonal krigføring, og for virkningene av terrorhandlinger.
   14. 2go Shield gjelder ikke hvis en Transportør kansellerer flyvninger i stor skala, og for kanselleringer i stor skala anses situasjoner når Transportøren kansellerer eller planlegger å kansellere minst 5 fly av den planlagte rutetiden på en dag.
   15. Brukeren har ikke rett til å bruke 2go Shield etter Reisen.
   16. For å bruke 2go Shield er brukeren forpliktet til å samarbeide med lucky2go, spesielt å sende inn alle dokumenter og informasjon som Brukeren vil bli bedt om av konsulenter på ethvert stadium av Reisen, så vel som etter at den er fullført.
 3. TILLEGGSTJENESTER

  1. Som en del av de tjenestene som er tilgjengelige via Bookingsystemet og Call Senteret, kan Brukeren også bestille tilleggstjenester som kan inneholde transaksjonsgebyr levert via Bookingsystemet eller Call Senteret.
  2. Enhver betalt service valgt ut av Brukeren, beskrevet i denne paragrafen og tilgjengelig i Bookingsystemet, er en integrert del av tjenesten som man bestiller tilleggstjenester i.
  3. lucky2go sin servicepakketjeneste (videre kjent som “Servicepakken”) er en fast, ikke-refunderbar serviceavgift for minst én modifikasjon gjort på flybilletten, og som omfatter sin integrerende del utført via Call Senteret av Brukerne innenfor Bookingsystemet. Ved kjøp av Servicepakken er Brukeren frigitt fra å betale servicegebyrene som pålegges av lucky2go som per Tabellen av servicegebyrer for endring av tilleggstjenester i en allerede kjøpt billett. Hvis prisvilkårene og betingelsene til flyselskapet krever et gebyr for endringer/avbestillinger/spesiale tjenester, må Brukeren betale den tjenestesummen som kreves av flyselskapet.
  4. Online innsjekkingen er en tilleggs-, betalt og ikke-refunderbar tjeneste som tillater Brukeren å utføre innsjekking i det elektroniske systemet til de individuelle flyselskapene for de kjøpte Flybillettene dersom transaksjonssystemet tillater det. Som en del av online innsjekkingssystemet, er det utstedte boardingkortet sendt til e-postadressen oppgitt av Brukeren under bestillingsprosessen, innen tidsrammen som muliggjør riktig bruk av transporttjenesten. Noen flyselskap krever at Brukeren oppgir tilleggsinformasjon som ikke har blitt oppgitt i selve bestillingsprosessen, før de kan gjennomføre en innsjekking. Brukeren må oppgi aktuell kontaktinformasjon som e-postadresse og telefonnummer for å muliggjøre kontakt, særlig rett før avreise. Dersom kontaktinformasjonen er manglende, personlig informasjon nødvendig for online innsjekking er oppgitt i mindre enn 48 timer før planlagt avreise, man har levert utdaterte eller ufullstendige opplysninger, man ikke tar telefonen fra lucky2go, eller at man leverer ukorrekte opplysninger som er nødvendige for innsjekking, kan det ende med at det ikke er mulig å utføre online innsjekking og at Brukeren står ansvarlig til å betale et gebyr fastslått av flyselskapet, eller at det kan bli umulig for Brukeren å reise i det hele tatt. I tilfelle av endringer i bestillingen, av transportøren eller på brukerens forespørsel, direkte hos transportøren, mens den online innsjekkingstjenesten har blitt kjøpt, er brukeren forpliktet til å straks informere lucky2go om endringene som er gjort. I tilfelle av mangel på disse opplysninger, vil lucky2go ikke være i stand til å utføre online innsjekking effektivt. På grunn av ovenstående er lucky2go ikke ansvarlig for den ineffektive utførelsen av online innsjekkingstjenesten, herunder kostnader og andre konsekvenser som følger av dette.
  5. Hvis flygningen er forsinket eller kansellert vil lucky2go overføre informasjon, som er basert på dataanalyse av Brukerens flygning, til en samarbeidende enheten, f.eks. AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320, for å skaffe hensiktsmessige skader og som vil ta tiltak etter en eksplisitt godkjenning av Brukeren. Samtidig vil lucky2go informere Brukeren om at vedkommende har rett til å sende inn en reklamasjon eller forespørsel direkte til flyselskapet som opererer flygningen for full kompensasjon (der det er aktuelt) i henhold til forskrift (EU) Nr. 261/2004 av Europa- Parlamentet og Rådet for EU.
  6. AirHelp+ - en betalt, ikke-refunderbar tilleggstjeneste tilgjengelig for enhver Bruker som gjør reservasjon via Reservasjonssystemet eller Telefon servicesenteret. Tjenesten muliggjør hjelp til å få kompensasjon på opptil EUR 600 for en forsinket, avlyst eller overbooket flyvning og refusjon opptil EUR 6.000 for ikke planlagte omkostninger forårsaket av en forsinket flyvning (hoteller, drosjer, flybilletter, måltider) og blir gjennomført i samsvar med de betingelser som er angitt av tjenesteleverandør, dvs. AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320, spesifisert i detaljer på https://www.airhelp.com/en/terms/.
 4. IATA GENERELLE BETINGELSER FOR TRANSPORT

  IATA generelle betingelser for transport
 5. REFERANSER TIL FLYSELSKAPFORSKRIFTER

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, Eurowings, GOL, BRA, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI Fly, Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz Air, Laudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

HOTELLBOOKING

 1. HOTELLBOOKING

  1. Administratoren av Hotellbookingsystemet er eSky.pl Spółka Akcyjna, med hovedkontor i Katowice (40-265), på ul. Murckowska 14A, registrert i Entreprenørregisteret holdt av Katowice-Wschód Tingrett i Katowice, 8. kommersiell divisjon av Det Nasjonale Tingsregisteret under KRS-nummer 0000383663, NIP-nummer 948-19-87-199, REGON-nummer 670140736, aksjekapital 1 019 525,60 PLN betalt i sin helhet, heretter kalt eSky.
  2. eSky tilbyr hotelltjenesteleverandørers tilbud via nettstedet www.lucky2go.com og via Call Senteret.
  3. En Part i hotelltjenesteavtaler eller andre relaterte avtaler som er inngått via Bookingsystemet er i hvert tilfelle Brukeren og en spesifisert og definert Tjenesteyter som leverer tjenester som er gjenstand for avtalen.

FORSIKRING

 1. FORSIKRING

  1. Avhengig av hvilken tjeneste blir valgt når Brukeren foretar reservasjon via Bookingsystemet eller Call Senteret, er Forsikringsgiveren for forsikringsprodukt angitt og valgt av Brukeren:
   • I tilfelle av ALL RISK reiseavbestillingsforsikring, Reiseforsikring for utenlandsreiser, Reiseforsikring for utenlandsreiser PLUS, Reiseforsikring for innenlandsreiser – Forsikringsgiveren er Inter Partner Assistance S.A. Filial i Polen med hovedkontor i Warszawa, ul. Prosta 68; 00 – 838 Warszawa, registrert i Entreprenørregisteret som føres av tingretten for hovedstaden Warszawa i Warszawa, 12. kommersiell avdeling av Det nasjonale tingsregisteret (KRS), under KRS-nummer: 0000320749, med NIP (skatteidentifikasjonsnummer): 108-00-06-955, med aksjekapital på 31 702 613,00 EUR, det er en filial av det utenlandske forsikringsselskapet Inter Partner Assistance SA med hovedkontor i Brussel, e-postadresse: claims@axa-assistance.pl (heretter kalt «AXA Assistance»)
   • I tilfelle av Travel Protect Forsikring for utenlandsreiser, Travel Protect Forsikring for innenlandsreiser, Travel Protect Forsikring for avbestilling av reise i nødsituasjoner, Travel Protect Bagasjeforsikring – Forsikringsgiveren er Colonnade Insurance S.A. registrert i Luxembourg under nummer: B 61605, hovedkontor: rue Jean Piret 1, L-2350 Luxembourg, som opererer i Polen gjennom Colonnade Insurance Société Anonyme Filial i Polen, registrert i tingretten for hovedstaden Warszawa, 12. avdeling av Det nasjonale tingsregisteret (KRS), under nummer 0000678377, NIP (skatteidentifikasjonsnummer) 1070038451, med hovedkontor: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, med aksjekapital på 9 500 000 EUR, betalt i sin helhet, e-postadresse: info@colonnade.pl (heretter kalt «Colonnade»)
  2. Forsikringsagenten for Colonnade og AXA Assistance er We Care Insurance Sp. z o.o. med hovedkontor i Katowice (40-265), ul. Murckowska 14A, registrert i Entreprenørregisteret som føres av Katowice-Wschód tingrett, 8. kommersiell avdeling av Det nasjonale tingsregisteret under KRS-nummer: 0000751962, NIP (skatteidentifikasjonsnummer): 954-279-73-53, REGON (organisasjonsnummer): 381493361, aksjekapital på 5 000 PLN (betalt i sin helhet).
  3. Agenten handler på grunnlag av fullmakt til å utføre agentaktiviteter gitt av Forsikringsgiveren, innhold i denne fullmakten for Colonnade er tilgjengelig her, og for AXA Assistance her.
  4. lucky2go, som fungerer som Forsikringstaker, utfører alle faktiske og juridiske aktiviteter i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av gruppeforsikringsavtaler som er omhandlet i disse Servicevilkårene, herunder:
   • Som en del av Colonnade og AXA Assistance gruppeforsikring, informerer Brukerne om inngåelse av gruppeforsikringsavtale, om vilkår for tiltredelse og fratredelse, gjenstand og omfang av gruppeforsikring og forpliktelser som den forsikrede Brukeren har, gjør nødvendige dokumenter tilgjengelig før man tegner gruppeforsikring, herunder dokumenter om regler for behandling av personopplysninger og dokumenter som bekrefter autorisasjon til å operere under individuelle forsikringsprodukter, samt aksepterer for gruppeforsikring, instruerer om hva man skal gjøre i tilfelle det oppstår en hendelse som er omfattet av gruppeforsikringsavtale.
  5. Forsikringstakeren vil gi Brukerne alle nødvendige opplysninger om omfang av forsikringstjenester gjennom Bookingsystemet eller via Call Senteret. Forsikringstakeren er forpliktet til å gi Brukeren betingelser og vilkår for gruppeforsikringsavtale før Brukeren gir samtykke til å dekke utgifter til forsikringspremie.
  6. Gruppeforsikringsavtale er inngått (avhengig av Brukerens valg av forsikringsprodukt):
   • I tilfelle av ALL RISK reiseavbestillingsforsikring, Reiseforsikring for utenlandsreiser, Reiseforsikring for utenlandsreiser PLUS, Reiseforsikring for innenlandsreiser - mellom AXA Assistance og lucky2go på bekostning av Brukerne som tegner gruppeforsikring. Forsikringsdekning ytes i samsvar med Særlige Vilkår for ALL RISK reiseavbestillingsforsikring, Særlige Vilkår for Reiseforsikring for utenlandsreiser, Særlige Vilkår for Reiseforsikring for utenlandsreiser PLUS, Særlige Vilkår for Reiseforsikring for innenlandsreiser samt reglene som er fastsatt i Bookingsystemet eller via Call Senteret.
   • I tilfelle av Travel Protect Forsikring for utenlandsreiser, Travel Protect Forsikring for innenlandsreiser, Travel Protect Forsikring for avbestilling av reise i nødsituasjoner, Travel Protect Bagasjeforsikring – mellom Colonnade og lucky2go på bekostning av Brukerne som tegner gruppeforsikring. Forsikringsdekning ytes i henhold til Generelle Vilkår for Gruppeforsikring Travel Protect for utenlandsreiser, Generelle Vilkår for Gruppeforsikring Travel Protect for innenlandsreiser, Generelle Vilkår for Gruppeforsikring Travel Protect for dekning av avbestillingsomkostninger i nødsituasjoner, Generelle Vilkår for Gruppeforsikring Travel Protect for reisebagasje i det anvendelsesområde som er spesifisert i disse Servicevilkårene samt på vilkår angitt i Bookingsystemet og via Call Senteret.
  7. Alle dokumenter vedrørende individuelle forsikringsprodukter, herunder deres omfang, er tilgjengelige i Bookingsystemet eller via Call Senteret.
  8. Dokumentet som bekrefter inngåelse av forsikringsavtale er, avhengig av valg av forsikringsprodukt, Forsikringsbevis som sendes elektronisk til Brukeren etter at reservasjonsprosedyren i Bookingsystemet eller via Call Senteret er fullført.
  9. Forsikringsbevis, Generelle Vilkår for Colonnade-gruppeforsikring, Særlige Vilkår for AXA Assistance samt alle andre dokumenter som er gjort tilgjengelig for Brukeren i Bookingsystemet eller via Call Senteret og som omfatter gjennomføring av tjenester kjøpt gjennom Forsikringstakeren, vil bli sendt til den e-postadressen som Brukeren har oppgitt.
  10. Brukeren kan tegne gruppeforsikring frivillig og det innebærer at man aksepterer å finansiere utgifter til forsikringspremie. Brukeren spør om verdsettelse av de ovennevnte utgiftene ved å velge ett av de alternativene som foreslås av Bookingsystemet eller via Call Senteret ved å oppgi alle nødvendige data i et personlig spørreskjema.
  11. Brukeren dekker utgifter til forsikringspremie etter å ha oppgitt korrekte personopplysninger i Bookingsystemet. Før Brukeren inngår gruppeforsikringsavtale, er det ens ansvar å lese og akseptere disse Servicevilkårene og, avhengig av hvilket forsikringsprodukt Brukeren har valgt, Generelle Vilkår for Colonnade-gruppeforsikring eller Særlige Vilkår for AXA Assistance samt alle andre dokumenter som er gjort tilgjengelig for Brukeren i Bookingsystemet eller via Call Senteret.
  12. Brukeren mottar bekreftelse på den angitte e-postadressen som blant annet inneholder: reservasjonsnummer, opplysninger om total forsikringspris og betalingsmåte. Kostnader som dekkes av den Forsikrede er oppgitt i den valuta som ble spesifisert i Bookingsystemet eller via Call Senteret.
  13. Betalinger vedrørende forsikringsprodukter foretas på de vilkårene som er angitt i punkt 7 i Servicevilkår og i samsvar med Generelle Vilkår for Colonnade-gruppeforsikring og Særlige Vilkår for AXA Assistance.
  14. I tilfelle av bestilling av gruppeforsikring via Internett, har forbrukeren rett til å anvende en utenrettslig tvisteløsningsmetode og sende inn en klage via EU sin ODR-nettplattform som er tilgjengelig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

KLAGER

 1. KLAGER

  1. Gjenstand for en klage kan være et tilfelle av manglende utførelse eller feil utførelse av en tjeneste, hvorav utførelsen er lucky2go sitt ansvar. Klager kan også være relaterte til manglende utførelse eller feil utførelse av tjenester av lucky2go, samt tjenester som leveres via lucky2go av en tredjepart, hvis ansvaret vil bli bestemt individuelt av en slik tredjepart uavhengig av lucky2go sin deltakelse.
  2. Klager vedrørende reservasjoner og kjøp av flybilletter eller andre reisetjenester kan sendes inn direkte via en klageformular som kan finnes her eller i en skriftlig form til lucky2gos kontor, Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Polen. Kunden vil bli informert om mottakelse og avgjørelse av klagen innen 30 dager etter mottakelse, eller i løpet av en annen tidsramme fastsatt av reiseoperatøren eller en annen Tjenesteyter.
  3. Beslutningen som utstedes av lucky2go og gis til Brukeren avslutter klageprosessen som lucky2go gjennomfører. Hvis beslutningen ikke er tilfredsstillende, har Brukeren rett til å ta saken til domstol eller løse tvisten utenrettslig og inngi klagen via EU ODR-plattformen tilgjengelig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. For å gi Brukeren et relevant og passende svar, vil klager behandles innenfor lovbestemte frister og bli sendt til Brukerens angitte adresse på polsk og engelsk, og, avhengig av tilgjengelighet av lucky2gos konsulenter, på det språket klagen ble innsendt.
  5. lucky2go indikerer at hvis klagen er relatert til tjenester utført av andre enheter, vil lucky2go informere Brukeren om dette og gi vedkommende råd om hvordan man kan sende inn en klage til denne enheten, eller sende inn en klage på vegne av/i samråd med Brukeren hvis informasjonen sendt inn om klagen er komplett nok til å kunne sende inn en slik klage til Tjenesteyteren. Dersom det er umulig å kontakte Brukeren, kan lucky2go ta tiltak på egenhånd i Brukerens beste interesse.

SLUTTBESTEMMELSER

 1. SLUTTBESTEMMELSER

  1. lucky2go forbeholder seg retten til å utføre ensidige endringer av innholdet i disse Vilkårene, i samsvar med den regelen at Kunden er bundet til de Vilkår som ble akseptert i bestillingsprosessen, og at Kunder har tilgang til arkiverte versjoner av Vilkårene. Hver Kunde må lese Vilkårene og andre medfølgende dokumenter som beskriver tjenester på tidspunktet for bookingen og kjøpet av Flybilletter og andre tjenester tilgjengelige via nettsiden no.lucky2go.com.
  2. I saker som ikke er regulerte av disse Vilkårene, gjelder gjeldende bestemmelser oppgitt i polsk lov.
  3. Det bør tas i betraktning at tjenestene tilgjengelige i Bookingsystemet består av å utføre faktiske handlinger relaterte til Brukerens bestilling av Tjenesteyterens tjenester; derfor er betingelsene på bookingen deres bindende for bruker fra det momentet den er akseptert av en gitt Tjenesteyter – avbestilling eller annullering er kun mulig dersom Tjenesteyteren tillater en slik mulighet. Angående forbrukertvister er det mulig å benytte seg av den europeiske ODR-plattformen (online dispute resolution (online tvisteløsning)), som er tilgjengelig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. lucky2go skal ikke stå ansvarlig for skader forårsaket av Brukeren. lucky2go skal heller ikke stilles ansvarlig for at reisen ikke blir noe av pga. streik blant flyselskapets ansatte, ansatte ved flyplassen, jernbane ansatte, samt for skade utført i løpet av en streik blant hotellansatte eller en annen uforutsett hendelse som ender med at det blir umulig å levere tjenestene i henhold til Vilkårene. Dette fordi lucky2go kun er en enhet som tilbyr tilgang til Bookingsystemet, og er verken en tjenesteyter eller en rådgiver som foreslår valgmuligheten av bestemte tilbud levert av en tredjepart.
  5. Får å unngå uautorisert bruk av betalingskort har lucky2go forbeholdt seg retten til å utføre en tilleggs verifikasjon av nøyaktig informasjon om betalingskortets eier, eller å bekrefte at eieren av kortet brukt i Bookingsystemet godkjente betalingen av bookingen.
  6. Transaksjoner gjennomført gjennom lucky2go er underlagt tolkning i henhold til polsk lov.
  7. Polsk lovvalg betyr likevel ikke at kunde ikke er blucky2gottet av lovene som ikke kan fravikes ved avtale iht. lover som gjelder i den stat som kunde har sitt vanlige bosted i (dvs. registreringslandet for domenet der transaksjonen har blitt gjennomført).

FORSKRIFT OM DET Å TREKKE SEG FRA AVTALEN

 1. FORSKRIFT OM DET Å TREKKE SEG FRA AVTALEN

  1. lucky2go informerer om muligheten for å trekke seg fra en fjernavtale. Retten til å trekke seg fra en fjernavtale gjelder imidlertid ikke for avtaler om levering av tjenester etter at tjenestene er fullstendig utført, hvis utførelsen har begynt med uttrykkelig forhåndssamtykke fra forbrukeren, og etter at forbrukeren har blitt informert om at han/hun vil miste sin rett til å trekke seg fra avtalen når avtalen er fullstendig fullført av næringsdrivende.
  2. I lys av det som står ovenfor, og før tjenesten som er spesifisert i disse Vilkårene har begynt, fastslår lucky2go at Brukeren som har akseptert en ekstern serviceavtale for å utføre denne tjenesten, ikke har rett til å trekke seg fra avtalen uten begrunnelse og uten å måtte stå kostnadsansvarlig for det innen 14 dager fra inngåelsen av avtalen, da lucky2go Spółka z o.o. har i sin helhet levert tjenestene i form av en tredjeparts tjenestebooking (på eksplisitt forespørsel fra Brukeren). I slike tilfeller er servicegebyret ikke refunderbart. Dersom enheter som leverer tjenester tillater refusjoner for en del, eller for hele verdien av tjenestene sine dersom avtalen trekkes, vil kunden desidert bli informert om dette.